Měření a ověření konstrukčního provedení a parametrů podlahových konvektorů Trench KIT

Zkoušky technických parametrů a bezpečnosti podlahových konvektorů Trench KIT společnosti TYLL CZ s.r.o.

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0027811
Harmonogram projektu: leden – říjen 2022
Schválená částka dotace: 164 666,25 Kč

Cíl projektu

Cílem projektu je měření tepelného a akustického výkonu v akreditované laboratoři č. 1045.1 a tímto měřením ověřit, zda použitá konstrukce a navržené provedení vyhovují, a tak i celý výrobek vyhoví, požadovaným parametrům podle evropské normy EN 16 430 v prostředí provozu.

Výsledky měření a testů – tj. protokoly o provozních zkouškách řady podlahových konvektorů „Trench KIT with fan” a „Trench KIT without fan”, získané na základě úspěšného provedení a průběhu zkoušek (certifikace), umožní žadateli do budoucna prokazovat, že řady podlahových konvektorů vyhovují normám a požadavkům zákazníků, že splňují deklarovaný výkon a účinnost, a především bezpečnost což zákazníky zajímá nejvíce.

Přínos projektu pro firmu TYLL CZ

Firma TYLL CZ rozšiřuje portfolio svých výrobků o podlahové konvektory. Jedná se o náš nový zákaznický segment (vytápění), kde využijeme dlouholeté know-how a stávající technologie.

Produkt je kompletně certifikován dle evropské normy EN 16430 ve Strojírenském zkušebním ústavu v Brně.

Z hlediska produktu jde o nové unikátní „stavebnicové“ řešení, které na trhu dosud chybí. Podlahové konvektory naší firmy budou nabízet koncovému zákazníku široké spektrum rozměrové a výkonové variability.

Projekt

PODLAHOVÝ KONVEKTOR TYLL CZ S.R.O.

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je provést měření v akreditované zkušební laboratoři pro získání certifikátu a osvědčení o zkoušce dle technických specifikací a požadavků na otopná tělesa s ventilátorem