Historie

Společnost Tyll byla založena v roce 1992. Zakládající myšlenkou byla reakce na nedostatek náhradních dílů na nově importované vozy do Československa po r. 1989. V r. 1995 dochází k významnému rozšíření o výrobu výfuků na vozy Škoda Favorit a postupně na veškeré vozy značky Škoda. V roce 2000 se otevírá distribuční a montážní centrum v Praze. Vlivem nárůstu produkce dochází k postupnému budování nových prostor, výrobně – administrativních v centru obce Nebovidy s roční kapacitou výroby 350.000 ks (r.2000) a nového logistického areálu s kapacitou skladovacích prostor 20.000 ks výfuků (2003). Za účelem zefektivnění výroby a zkvalitnění výrobních procesů i s ohledem na životní prostředí společnost modernizuje strojový park, zavádí a začíná ve svých procesech aplikovat normy ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001. Nedílnou součástí při budování firmy byl i vznik samostatné nástrojárny, uspokojující požadavky jak výroby výfuků, tak externích poptávek. Pro neustále rostoucí poptávku po výrobcích Tyll byla v roce 2005 započata výstavba nové moderní haly o celkové rozloze 10.000 m2. Z důvodu výstavby svépomocí byly podnikatelské aktivity rozšířeny o další obory – byla otevřena vlastní zámečnická dílna specializující se na výrobu ocelových konstrukcí, v letech 2004 až 2007 byly vybudovány a postupně rozšiřovány betonárna a truhlárna. V roce 2004 uzavírá firma Tyll strategickou spolupráci s italskou firmou MTS, jedním z největších evropských výrobců výfuků, firma Tyll se stává distributorem výrobků této značky pro český a slovenský trh.

Stěžejní postavení v odbytu a ve výrobě zaujímají výfukové systémy na vozy Škoda, dále některé typy výfuků na zahraniční vozy, sportovní výfuky pro export do EU, speciální výfuky na průmyslové stroje a části výfukových systémů pro prvovýrobu. Od roku 2013 se společnost zaměřuje i na výrobu mimo automotive. Dodáváme díly pro sanitární techniku, potravinové mlýny, části nábytku apod.

V květnu 2020 se změnila vlastnická struktura společnosti. 1.2. 2021 dochází ke změně obchodního jména společnosti z VÝFUKY TYLL s.r.o. na TYLL CZ s.r.o. Zároveň se mění logo společnosti.

Změna názvu souvisí se vstupem nového majitele a tím i nové obchodní strategie. Společnost TYLL CZ s.r.o. rozšiřuje své výrobní portfolio o strojírenskou výrobu, se kterou má bohaté zkušenosti  a moderní technologické vybavení. 

Slovo „VÝFUKY“ sice z názvu mizí, ale v žádném případě to neznamená nějaké omezení jejich výroby – právě naopak! Tento segment nadále zůstává jedním ze základních pilířů společnosti.